Simply book your flight online and enjoy Executive Class at big saving.

Executive Class – International Fares
Jakarta – Bangkok Return from USD 987
Jakarta – Taipei Return from USD 770
Jakarta – Hong Kong Return from USD 975
Jakarta – Beijing Return from USD 1.614
Jakarta – Tokyo Return from USD 1.458
Jakarta – Melbourne Return from USD 3.130
Jakarta – Sydney Return from USD 3.372